Bugetul instituției

14 MF-TR Centru – Chisinau
07485 Gimnaziul „Steliana Grama” Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2
fără Eco = 518110, 611, 612, 614
Form FD-037
Data doc. 06.02.2019
Timpul 15:38

Fișa executării contului curent A 07485
din 31.12.2018

Executor primar de buget (ORG1) Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana 2038
Grup principal (F1) Invatamint 09
Grup (F2) Invatamint secundar 092
Subgrup (F3) Invatamint gimnazial 0921
Activitate (P3)
Denumire Codurile Aprobat Plan precizat pe an Executat pe perioada de gestiune Sold accesibil de alocații
P1 P2 P3 S3S4 S5S6 Proiect de investiții ORG2 Omolog Nr.actului normativ Clasificația economică
I. VENITURI 4 150 800,00 5 498 779,00 5 312 370,96 186 408,04
Finantare de la buget 149800 4 133 000,00 5 463 479,00 5 278 672,11 184 806,89
Surse interne 297 1 17 800,00 35 300,00 33 698,85 1 601,15
Surse interne 297 1000 17 800,00 35 300,00 33 698,85 1 601,15
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ 297 1000 142320 17 800,00 35 300,00 33 698,85 1 601,15
II. CHELTUIELI 3 960 500,00 5 314 509,00 5 136 205,81 178 303,19
Invatamint gimnazial 88 04 00201 3 565 500,00 4 896 409,00 4 721 916,66 174 492,34
Alocaţii cu caracter general 88 04 00201 3 3 565 500,00 4 896 409,00 4 721 916,66 174 492,34
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 88 04 00448 395 000,00 418 100,00 414 289,15 3 810,85
Alocaţii cu caracter general 88 04 00448 3 395 000,00 418 100,00 414 289,15 3 810,85
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 88 04 00201 300 211180 1 935 500,00 2 936 980,00 2 870 119,51 66 860,49
Alte plati 88 04 00201 300 211390 0,00 22 000,00 20 278,00 1 722,00
Contributii de asigurari sociale de stat obligator 88 04 00201 300 212100 445 100,00 678 727,00 664 204,26 14 522,74
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 88 04 00201 300 212210 87 100,00 137 372,00 130 067,91 7 304,09
Energie electrica 88 04 00201 300 222110 177 500,00 146 100,00 145 945,12 154,88
Energie termica 88 04 00201 300 222130 652 400,00 754 760,00 713 481,78 41 278,22
Apa si canalizare 88 04 00201 300 222140 90 300,00 60 800,00 51 923,68 8 876,32
Alte servicii comunale 88 04 00201 300 222190 15 700,00 16 900,00 14 040,00 2 860,00
Servicii informationale 88 04 00201 300 222210 8 800,00 8 800,00 8 496,00 304,00
Servicii de telecomunicatii 88 04 00201 300 222220 3 800,00 3 800,00 3 319,12 480,88
Servicii de reparatii curente 88 04 00201 300 222500 109 600,00 87 220,00 63 111,05 24 108,95
Servicii de paza 88 04 00201 300 222940 27 000,00 27 000,00 26 930,88 69,12
Servicii postale si distrib.drep. sociale 88 04 00201 300 222980 1 400,00 1 400,00 1 395,20 4,80
Servicii neatribuite altor aliniate 88 04 00201 300 222990 1 500,00 4 750,00 3 736,01 1 013,99
Indemn pt incapacitatea temp de munca 88 04 00201 300 273500 9 800,00 9 800,00 4 868,14 4 931,86
Servicii neatribuite altor aliniate 88 04 00448 300 222990 395 000,00 418 100,00 414 289,15 3 810,85
III. ACTIVE NEFINANCIARE 190 300,00 184 270,00 176 165,15 8 104,85
Invatamint gimnazial 88 04 00201 190 300,00 184 270,00 176 165,15 8 104,85
Alocaţii cu caracter general 88 04 00201 3 190 300,00 184 270,00 176 165,15 8 104,85
Reparatii capitale ale cladirilor 88 04 00201 300 311120 101 000,00 101 000,00 92 965,30 8 034,70
Procurarea masinilor si utilajelor 88 04 00201 300 314110 29 400,00 29 400,00 29 376,00 24,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 88 04 00201 300 316110 0,00 190,00 190,00 0,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare 88 04 00201 300 334110 3 400,00 3 400,00 3 364,38 35,62
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 88 04 00201 300 336110 22 800,00 19 250,00 19 245,82 4,18
Procurarea materialelor de constructie 88 04 00201 300 337110 33 700,00 31 030,00 31 023,65 6,35
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei 910000 0,00 0,00 0,00 0,00
Corectarea soldului de mijloace banesti 920000 0,00 0,00 0,00 0,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 930000 0,00 0,00 0,00 0